68.000.000 

Giường HANA 2M

32.000.000 

Giường HANA 2M

23.000.000 

Giường 2M

19.000.000 

Giường 1.6

29.500.000 

Giường 1.8

20.000.000 

Giường 1.8

57.000.000 

Giường 1.6

28.000.000 

Giường 1.6

19.000.000 

HANA Bed -Giường gỗ Bắc Âu cao cấp

24.000.000 28.000.000 

41.000.000 

Giường gỗ Bắc Âu hiện đại

16.000.000 

Giường gỗ Bắc Âu hiện đại